Cháy Rừng ở California: 31 người chết và 670 người mất tích

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,