Cháy Rừng ở California: 31 người chết và 670 người mất tích

Saturday, October 14, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,