Cháy Rừng ở California: 31 người chết và 670 người mất tích

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: