Giữa Lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên: Hoa Kỳ gửi 12 chiến đấu Cơ Tàng hình Và 300 phi công sang Nhật

Thursday, October 26, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,