Giữa Lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên: Hoa Kỳ gửi 12 chiến đấu Cơ Tàng hình Và 300 phi công sang Nhật

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: