Giữa Lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên: Hoa Kỳ gửi 12 chiến đấu Cơ Tàng hình Và 300 phi công sang Nhật

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,