Giữa lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đưa Hàng Không Mẫu Hạm thứ hai đến Thái Bình Dương

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: