Giữa lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đưa Hàng Không Mẫu Hạm thứ hai đến Thái Bình Dương

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,