Giữa lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đưa Hàng Không Mẫu Hạm thứ hai đến Thái Bình Dương

Wednesday, October 25, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,