Hai Triệu Mỹ Kim là phần thưởng của GoFly dành cho bất kỳ ai chế tạo ra thiết bị bay cá nhân mới

9:21 SA