Hai Triệu Mỹ Kim là phần thưởng của GoFly dành cho bất kỳ ai chế tạo ra thiết bị bay cá nhân mới

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,