Hoa Kỳ đặt các máy bay ném Bom hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng 24/24 giờ giữa lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,