Hoa Kỳ đặt các máy bay ném Bom hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng 24/24 giờ giữa lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên

5:42 CH