Hoa Kỳ đặt các máy bay ném Bom hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng 24/24 giờ giữa lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên

Monday, October 23, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,