Hồi giáo IS " báo Thù " đã thảm sát 128 thường dân trước khi Al-Qaratayn được giải phóng

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,