Hồi giáo IS " báo Thù " đã thảm sát 128 thường dân trước khi Al-Qaratayn được giải phóng

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: