IDF tấn công phá hủy các Lựu pháo của Syria để đáp trả vụ bắn Rocket

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,