IDF tấn công phá hủy các Lựu pháo của Syria để đáp trả vụ bắn Rocket

Monday, October 23, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,