Iran Chỉ trích Trump, Thề sẽ tiếp tục phát triển Hỏa tiễn Đạn đạo

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: