Không quân Israel tấn công " Ném bom phá hủy " Tổ Hợp Phòng Không sâu bên trong lãnh thổ Syria

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: