Không quân Israel tấn công " Ném bom phá hủy " Tổ Hợp Phòng Không sâu bên trong lãnh thổ Syria

Wednesday, October 18, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: