Khu Trục Hạm USS Monterey được " Trang bị Hỏa Tiễn Dẫn Đường " Tiến Gần Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: