Khu Trục Hạm USS Monterey được " Trang bị Hỏa Tiễn Dẫn Đường " Tiến Gần Bắc Triều Tiên

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,