Khu Trục Hạm USS Monterey được " Trang bị Hỏa Tiễn Dẫn Đường " Tiến Gần Bắc Triều Tiên

Saturday, October 14, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,