Kim-Jong-Un Tự Ca ngợi Năng Lực Hạt Nhân của Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: