Mattis cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng: "Bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của chúng ta đều sẽ bị đánh bại"

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,