Mattis cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng: "Bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của chúng ta đều sẽ bị đánh bại"

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: