Mỹ: 3 Người Bị Thương sau khi một Máy Bay Hạng Nhẹ Đâm Vào Ngôi Nhà

tháng 10 09, 2017