Netanyahu nói quyết định của Trump là "Lịch sử" và gọi Iran là " Hổ dữ thoát khỏi chiếc lồng "

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,