Netanyahu nói quyết định của Trump là "Lịch sử" và gọi Iran là " Hổ dữ thoát khỏi chiếc lồng "

Tuesday, October 17, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,