Netanyahu nói quyết định của Trump là "Lịch sử" và gọi Iran là " Hổ dữ thoát khỏi chiếc lồng "

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: