Netanyahu và Putin thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, Syria và cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: