Netanyahu và Putin thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, Syria và cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd

Thursday, October 19, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,