Netanyahu và Putin thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, Syria và cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,