Nga: Bắc Triều Tiên Sắp Thử Nghiệm Hỏa Tiễn Có Thể Bay Chạm Đến Bờ Biển Phía Tây Của Hoa Kỳ

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: