Nga Cho Biết: Lãnh đạo Của Tharir al-Sham Bị Trọng Thương Trong Một Cuộc Không Kích

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,