Nga mua quảng cáo của Google để can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ

tháng 10 10, 2017