Nga mua quảng cáo của Google để can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ

2:02 CH