Ngoại Trưởng Bắc Triều Tiên Khoe: " Nhà Nước Triều Tiên có sức Mạnh Ngang Hàng Với Hoa Kỳ "

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: