Niger: 3 lính Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng trong vụ phục kích của Khủng Bố Al-Qaeda

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: