Niger: 3 lính Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng trong vụ phục kích của Khủng Bố Al-Qaeda

tháng 10 08, 2017