Phái đoàn Bắc Triều Tiên nói với LHQ " chiến tranh hạt nhân" có thể nổ ra bất cứ lúc nào

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,