Phái đoàn Bắc Triều Tiên nói với LHQ " chiến tranh hạt nhân" có thể nổ ra bất cứ lúc nào

Wednesday, October 18, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,