Quan chức Bắc Triều Tiên cho biết: "Nước này luôn biến những đe dọa của mình thành hành động"

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: