Đức đồng ý Bán Tầu Ngầm lớp Dolphin cho Israel sau nhiều lần thay đổi ý định

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,