Đức đồng ý Bán Tầu Ngầm lớp Dolphin cho Israel sau nhiều lần thay đổi ý định

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: