Adel al-Jubeir của Ả rập Saudi: Thế giới phải Quy trách nhiệm cho Iran vì đây là Quốc gia " tài trợ khủng bố "

Friday, November 10, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: