Adel al-Jubeir của Ả rập Saudi: Thế giới phải Quy trách nhiệm cho Iran vì đây là Quốc gia " tài trợ khủng bố "

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: