Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ: Hoa Kỳ sẽ Tiêu diệt Hoàn toàn chế độ Bắc Hàn ngay khi cuộc chiến nổ ra

Friday, December 1, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,