Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ: Hoa Kỳ sẽ Tiêu diệt Hoàn toàn chế độ Bắc Hàn ngay khi cuộc chiến nổ ra

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,