Anh Quốc mua công nghệ của Hệ thống phòng thủ Iron Dome do Israel để bảo vệ Quần đảo Falkland

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: