Anh Quốc mua công nghệ của Hệ thống phòng thủ Iron Dome do Israel để bảo vệ Quần đảo Falkland

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: