Assad Cảm ơn Tổng Thống Nga Putin vì đã gửi viện trợ, 'cứu Syria'

8:43 CH