Assad Cảm ơn Tổng Thống Nga Putin vì đã gửi viện trợ, 'cứu Syria'

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: