Assad Cảm ơn Tổng Thống Nga Putin vì đã gửi viện trợ, 'cứu Syria'

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,