Assad Cảm ơn Tổng Thống Nga Putin vì đã gửi viện trợ, 'cứu Syria'

Wednesday, November 22, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,