Bắc Hàn tuyên bố họ đã trở thành một Quốc gia hạt nhân có khả năng tấn công Hoa Kỳ

Wednesday, November 29, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,