Bắc Hàn tuyên bố họ đã trở thành một Quốc gia hạt nhân có khả năng tấn công Hoa Kỳ

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,