Bắc Triều Tiên: "Đất nước chúng tôi có kế hoạch hoàn thiện bước cuối cùng của Năng lực Hạt nhân"

Saturday, November 18, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,