Bắc Triều Tiên: "Đất nước chúng tôi có kế hoạch hoàn thiện bước cuối cùng của Năng lực Hạt nhân"

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,