Bắc Triều Tiên: "Đất nước chúng tôi có kế hoạch hoàn thiện bước cuối cùng của Năng lực Hạt nhân"

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: