Bắc Triều Tiên gọi Trump là con Chó Điên "Kẻ điên cuồng" và " Gã ngu ngốc "

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,