Bắc Triều Tiên gọi Trump là con Chó Điên "Kẻ điên cuồng" và " Gã ngu ngốc "

Tuesday, November 21, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,