Bão số 12 " Damrey" tiến vào Việt Nam, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng

Sunday, November 5, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,