Bộ trưởng Israel: "Chúng tôi có những mối liên hệ có phần bí mật với nhiều quốc gia Hồi giáo và Ả Rập"

Monday, November 20, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,