Bộ trưởng Quốc phòng Israel: "Liên minh chống Hồi giáo IS đã hoàn thành nhiệm vụ của mình Sau IS là Iran!"

Sunday, November 19, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: