Ca ghép " Đầu người " thành công đầu tiên trên Thế giới thực hiện trên thi thể người đã chết

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: