Ca ghép " Đầu người " thành công đầu tiên trên Thế giới thực hiện trên thi thể người đã chết

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,