Các máy bay ném bom Đồng Minh bay gần bờ biển Bắc Triều Tiên trong cuộc diễn tập " tấn công bất ngờ "

Friday, November 3, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,