Công bố Video cuộc đào thoát kinh hoàng để tìm đến tự do của một binh sĩ Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: