Công bố Video cuộc đào thoát kinh hoàng để tìm đến tự do của một binh sĩ Bắc Triều Tiên

Thursday, November 23, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: