Công bố Video cuộc đào thoát kinh hoàng để tìm đến tự do của một binh sĩ Bắc Triều Tiên

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: