Công ty Uber sẽ cho ra mắt loại " Taxi Bay " để vận chuyển hành khách trước năm 2020

tháng 11 10, 2017