Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cấu trúc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: