Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cấu trúc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: