Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cấu trúc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên

Friday, November 17, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: