Hình ảnh vệ tinh của Israel xác nhận các báo cáo về căn cứ quân sự Iran ở Syria

Saturday, November 18, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: