Hình ảnh vệ tinh của Israel xác nhận các báo cáo về căn cứ quân sự Iran ở Syria

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: