Hình ảnh vệ tinh của Israel xác nhận các báo cáo về căn cứ quân sự Iran ở Syria

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: