Hoa Kỳ đang giám sát chặt chẽ việc xây dựng tàu ngầm SINPO-C của Bắc Hàn

Saturday, November 18, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,