Hoa Kỳ đang giám sát chặt chẽ việc xây dựng tàu ngầm SINPO-C của Bắc Hàn

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: