Hoa Kỳ đang giám sát chặt chẽ việc xây dựng tàu ngầm SINPO-C của Bắc Hàn

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,