Hoàng tử Ả Rập Saudi và các quan chức chính phủ cấp cao thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

tháng 11 06, 2017