IDF triển khai hệ thống Phòng thủ Iron Dome khắp Trung tâm Israel giữa lúc căng thẳng gia tăng với nhóm PIJ

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,