IDF triển khai hệ thống Phòng thủ Iron Dome khắp Trung tâm Israel giữa lúc căng thẳng gia tăng với nhóm PIJ

Tuesday, November 14, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,