KERRY: ISRAEL VÀ AI-CẬP KÊU GỌI HOA KỲ TẤN CÔNG IRAN TRƯỚC KHI THỎA THUẬN HẠT NHÂN ĐƯỢC KÝ KẾT

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,