Kiến Thức Cộng Đồng Người Việt Khắp Nơi

Lăm Le không Phận Israel, Một máy bay do thám của Syria bị Phòng không Patriot Bắn tan xác

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: