Lãnh đạo tối cao Ayatollah Khamenei của Iran trả đũa những lời Phê bình của Hoàng Thái tử Ả- Rập

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: