Một binh sĩ Bắc Triều Tiên đào thoát Thành công sang biên giới Nam Hàn

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,