Lính Bắc Triều Tiên đào thoát Thành công sang biên giới Nam Hàn

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: