Một binh sĩ Bắc Triều Tiên đào thoát Thành công sang biên giới Nam Hàn

Tuesday, November 14, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,