Lính Bắc Triều Tiên đào thoát Thành công sang biên giới Nam Hàn

11:23 SA