Một chiếc Thuyền của Iran bị tàu Hải Quân Pháp bắt giữ trên đường vận chuyển các khẩu súng máy của Bắc Triều Tiên đến Somali

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: