Một chiếc Thuyền của Iran bị tàu Hải Quân Pháp bắt giữ trên đường vận chuyển các khẩu súng máy của Bắc Triều Tiên đến Somali

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: