Một tàu Iran vận chuyển Súng Máy của Bắc Triều Tiên bị bắt giữ hồi năm 2016

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,