Một tàu Iran vận chuyển Súng Máy của Bắc Triều Tiên bị bắt giữ hồi năm 2016

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: