Nga-Mỹ đồng ý thỏa thuận phân chia sự ảnh hưởng tại Syria

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,