Nga-Mỹ đồng ý thỏa thuận phân chia sự ảnh hưởng tại Syria

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: