Ngôi Nhà của kẻ khủng bố đã sát hại 3 người Do Thái ở Har Adar bị phá hủy

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,